lördag 12 mars 2016

Brobygget tar fart


Hur ska din bro bli? Vilken sorts trafik kommer att åka på den? Vilka material ska du använda och varför? Vilken sorts konstruktion ska du välja? Vilka material kommer du använda till din prototyp? Många frågor att ta ställning till och förklara varför?


             
                      En av Oscarsbroarna en balkbro för cykel och gångtrafik. Den andra Oscarsbron är en valvbro där man kör bil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar